Hrvatski olimpijski odbor prima nominacije za fair play potez

Nagrada za fair play dodjeljuje se osobi koja je svojim nastupom, ponašanjem ili na drugi način u tijeku natjecanja ili u svezi s natjecanjem, u 2020. godini, iskazala izrazito fair i sportsko ponašanje.

Uvjereni da se fair play primjeri postupanja sportaša, trenera i drugih osoba u sportu prepoznaju i zaslužuju priznanje, i u ovim izvanrednim okolnostima epidemije bolesti COVID  19, pozivamo vas da nam dostavite nominacije za dodjelu Nagrade za fair play HOO-a za 2020. godinu.

Predmetna nominacija treba sadržavati:
–  ime i prezime, odnosno naziv, te kontakt fizičke ili pravne osobe koja podnosi nominaciju
– ime i prezime, te kontakt osobe koja se nominira za dodjelu fair play nagrade HOO-a za 2020. godinu
– kratki opis podviga, ponašanja ili drugog postupka sportaša, trenera ili druge osobe u tijeku natjecanja ili u vezi s natjecanjem koje se nominira za dodjelu fair play nagrade, te vrijeme i mjesto tog događanja.

Nominacije za dodjelu nagrade HOO-a za fair play za 2020. godine potrebno je dostaviti HOO-u na e-mail, biserka.vrbek@hoo.hr do 30. studenog 2020. godine, do 12.00 sati.

Svaka nominacija za fair play nagradu HOO-a, ulazi i u daljnji postupak nominacije za fair play nagradu Europskog fair play pokreta i Međunarodnog fair play odbora.